21. yüzyılda Türkiye ve Orta Asya Topluluklarında Eğitim: Sorunlar ve Çözüm Önerileri

Konusunda 3 Aralık 2021 tarihinde Boğaziçi Sohbetleri toplantımızda misafir ettiğimiz Dr. Öğrt. Gör. Vehbi Baysan yaptıkları sunumda mükemmel bir takdim içerisinde şu noktalara temas ettiler:

   Globalleşme ve dijitalleşmenin insan ilişkilerini yeniden düzenlemede, ülkeleri ve kıtaları birbirine bağlamadaki etkisi giderek artmaktadır. Böylesi bir dünyada eğitim, artık bilgi edin(dir)menin ötesine geçip türlü belirsizlikler içinde öğrencilere yol gösterici olmayı gerektirmektedir. Klâsik eğitim düzeni bilgi edinme ve önceden belirlenip sunulmuş şekliyle o bilgiyi işleme üzerine inşa edilmişti. Yaşadığımız yüzyılda ise bu tamamıyla değişti; bilgiye ulaşmak kolaylaştıkça bilgiyi yeniden yapılandırma ile doğrulama üzerine kurulu bir sistem elzem oldu. Günümüzde arama motorları öğrencilerin sorularına geçmişte hayal dahi edilemeyecek milyonlarca cevap sunmakta. Teknoloji bu imkânı verirken, bunlar arasında hangisinin gerçek, hangisinin kişisel görüş olduğunu ayırt edebilme sorunu ortaya çıkmaktadır.
Konuşmanın temelini ise, artık bireylerin dijital dünyada karşılaştığı yeni sorunlara ve gerekliliklere göre tasarlanmış bir eğitim sistemin gerekliliği oluşturmaktadır. Toplumlar bu değişime ayak uydurabildiği oranda ya başarılı olup birbirini tetikleyen değişimde yer alacaklar yada gerisinde kalıp bocalayacaklar.