Künye

Kuruluşu 16 Haziran 2010 tarihinde gerçekleşen Kültür Konseyi Derneği‘nin amacı tüzüğünün 2’nci maddesinde şöyle ifade edilmiştir: “Kimliğimizi oluşturan, tarihten süzülüp gelen günümüzden geleceğe uzanan maddî ve manevî değerler bütünü, kültürümüzdür. Herhangi bir sınıra bağlı kalmaksızın tarihimize mekân teşkil eden ve kültürümüzle etkileşim içindeki her yer kültür değerlerimizin coğrafyasını oluşturur. Dernek, kültürümüzü oluşturan bütün unsurların, dünya üzerine yayılan kültür coğrafyamız sathında tespiti, korunması, tanıtımı ve günümüz değerleriyle ifade edilerek gelecek nesillere aktarılması amacı ile kurulmuştur.”

İlk Genel Kurul Toplantısını 6 Kasım 2010 tarihinde gerçekleştiren Konseyin Yönetim Kurulu, 2’nci Genel Kurul Toplantı tarihi olan 25 Ocak 2014‘te 3 yıl içerisinde gerçekleştirdiği çalışmaları, Genel Kurul üyelerine sunarak onay almıştır. Sunulan faaliyet raporunun ana başlıkları şöyledir:

 • Haliç Tersaneleri Projesi
 • Edirne Hıdırlık Tabyası Projesi ve bu kapsamda Sayın Başbakana Sunum
 • Mardin Kasımiye Medresesi Bilim ve Teknoloji Müzesi Projesi
 • Çizgi Film Projesi
 • Belgesel Çalışmaları “Balkan Savaşları Belgeseli” vb.
 • Restorasyon Çalışmalarında Kimlik
 • Gelenekli El Sanatlarımız ve Balkanlar
 • Sultanahmet Esnafı Derneği “SUYAD” ile Temaslar
 • Yeni Anayasa’nın Kültürle İlişkili Maddeleri
 • Kardeş Musiki Kuruluşları ile Birlikte Sürdürülen Çalışmalar
 • İktisadi İşletme Kuruluşu
 • Çeşitli Panel, Konferans ve Sempozyumların Düzenlenmesi
 • Sayın Meclis Başkanı, Sayın Milli Eğitim Bakanı, YÖK, Çeşitli Kent Valileri ve Belediye Başkanları Ziyaretleri
 • Sergiler
 • Tiyatromuzun Gelişmesi (Açık Oturum ve Gösterilerle)
 • Çeşitli İllerde Musiki ve Kültür Sohbetleri

 

Mardin Valiliği
Edirne Valiliği
Sakarya Valiliği
Cizre Kaymakamlığı
Sakarya
Ankara
Şanlıurfa

 • Eskişehir 2013 Türk Dünyası Kültür Başkenti Çalışmalarına Katkılar (2013 yılında 25 civarında faaliyete katılım sağlanmıştır.)
 • Gelenekli El Sanatları Merkezleri Kuruluşlarına Öncülük

Malatya “Battalgazi”
Şırnak “Cizre”

 • Yayın Faaliyetlerine Katkılar (7 yılda 66 kitabın doğrudan ve dolaylı olarak neşri sağlanmıştır.)

Kastamonu Valiliği

Mardin Artuklu Üniversitesi

Amasya Üniversitesi

Eskişehir (2013)

Kastamonu Türk Dünyası Başkenti olduğunda, 3 ilmi toplantının (2 sempozyum ve 1 çalıştay) gerçekleştirilmesinde öncü rol oynamıştır.

Yeni faaliyetleriyle 8 yılda 35 Broşür, 70 kitap