Üyelik

Üye Olma Hakkı ve Üyelik İşlemleri
 

Madde : 3 – Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve mevzuatın öngördüğü şartları taşıyan her gerçek ve tüzel kişi bu derneğe üye olma hakkına sahiptir. Ancak, üye olabilmek için, yapılacak başvuru öncelikle ilgili Kültür/Sanat çalışma grubunun tasvibinden geçirilir. Bilahare üyelik başvurusu, yapılacak ilk genel kurula getirilerek onaya sunulur. Ayrıca yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olması da gerekir.

Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.

Derneğin üyeleri, derneğin kurucuları ve müracaatları üzerine genel kurulca üyeliğe kabul edilen kişilerdir.

Derneğe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunanlar Genel Kurul kararı ile şeref üyesi olarak kabul edilebilir.