• Prof. Dr. Hakan Poyraz ve Değerler
Prof. Dr. Hakan Poyraz ve Değerler

Boğaziçi Sohbetlerinin 22 Kasım 2022 tarihinde sohbet erbabı Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Felsefe Bilimi Öğr. Üyesi Prof. Dr. Hakan Poyraz idi. Konu ise sadece Türkiye’miz açısından ele alınmış olmasına rağmen bütün ülkelerin temel sorunlarının başında yer alan “Değerler” meselesi idi. Sohbet başlığımız “21 yy da Türk Toplumunda Değerlere Genel Bir Bakış” olmasına rağmen bütün toplumlarda maddî ve manevî olarak şekillenen Değerlerin dondurularak değil “akıl, mantık ve bilim” süzgecinde bütünleşmesinin gereği sohbetin temel nirengi noktasıydı. Bunun içinde eğitimin, insanın ruhunun hakikate erişmesindeki sır olduğunun unutulmaması ise, ayrı bir gerekçe idi.. Peki ya insan!.. Çeşitli yönleriyle insan!... Temeldeki vurgu, Değerlerin güncellenme ihtiyacı kadar fazilet ile imtihanıydı… Prof. Poyraz’ın sohbeti doyumsuz güzellikteydi ama zamana da sığınmamız gerekiyordu… Sohbet basılı hâle gelecektir inşallah.