• Yıllar içinde Kültür Konseyi Derneği
Yıllar içinde Kültür Konseyi Derneği

10 Haziran 2010 tarihinde bir kısım gönüllü akademisyen, yazar, sanatçı ve gazeteci tarafından kurulan Kültür Konseyi,hiçbir kurumun ,siyasi görüşün ve ideolojinin tarafı olmayan ,bütün kültürlere karşı ön yargısız olma esasını benimseyen bağımsız bir sivil toplum kuruluşu olrak sosyo-kültürel alanda faaliyet gösteren bir dernektir.

Kendisine amaç olarak:''Herhangi bir sınıra bağlı kalmaksızın tarihimize mekan teşkil eden kültürümüzle etkileşim içindeki her yeri kültür değerlerimizin coğrafyası kabul ederek ,kültürümüzü  oluşturan bütün unsurların,dünya üzerine yayılan kültür coğrafyamız sathında tespiti,korunması,tanıtımı ve günümüz değerleriyle ifade edilerek gelecek nesillere aktarılması'' davasını belirlemiştir.