Boğaziçi Sohbetlerinde Bir Yapay Zekâ Rüzgârı Esti

Akademik hayatının yanı sıra TÜBİTAK Bilgem’de Bilişim Teknlojileri Enstitüsünde hizmet vermiş olan Prof. Dr. Ercan Öztemel, hâlen Marmara Üniversitesi'nin Endüstri Mühendisliği Bölümünde Anabilim Dalı Başkanı olarak görev yapmaktadır.. Yapay Zekâ konusunda çalışmaları olan hocanın Boğaziçi Sohbetlerinin yeni dönemi itibariyle “21'inci Yüzyılda Toplum Yapısında Değişim” konu başlığı altında başlattığımız toplantıların ilkinin fikrî mükemmelliğin yanı sıra akıcı bir üslûp taşıdığını söylememiz gerekir. Kaçırmış olanlar pişman olacaklardır ama Kültür Konseyi bu güzel ve doyumsuz sohbeti öncelikle Broşür hâlinde yayınlayacaktır. Ama tabii şu soruyu da sorarak: Yapay Zekâ verici bir kişinin zekâsından verildiği kadarını alır. Konuda akla gelen soru; zekâlarını verenlerin sayısı arttıkça Robotun kullanırlığı yapay zekânın kat sayısı artacak mıdır? Ne dersiniz!. Ama şurası muhakkak ülkeniz, milletler arası alanda eğer rekâbet hâlinde olanların önünde değilseniz veya buna hazır değilseniz gücü eline geçirmiş olanların sömürüsünden kendimizi kurtaramazsınız. Ve/veya süper akıllı topluma tâbi olmaktan kurtulamazsınız. Ama şu da bir gerçek "akıl" ruhî bir melekedir ve insanoğlunun yapay zekâ karşısındaki tek ayak direme merkezidir.