KOMADAKİ MİLLİ EĞİTİM SİSTEMİMİZ

4 Mayıs 2019 tarihinde yapılan “Değişen Eğitim Örnekleri Bağlamında Türk Eğitim Sistemi” toplantısı sonrasında heyette hazırlanan Ön Rapor 14 Eylül 2019 Cumartesi günü heyetçe gözden geçirildi. 4 saate yakın süren müzakerede raporun mükemmelleştirilmesi hususunda görüşmeler yapıldı. Katılımcıların düşüncelerini yazılı olarak göndermeleri için 30 Eylül Pazartesi gününe kadar süre ricasında bulunuldu. Böylece müzakereler sonrasında hazırlanacak son rapor ilgililere takdim dışında gelecek nesillere de intikal ettirilecektir.