SOHBET BROŞÜRLERİMİZ DEVAM EDİYOR

İşte Boğaziçi Sohbet toplantılarımızdan iki broşür daha yayınlandı. İsmail Güneş “Kültürümüzün Geleceğinde Sinema, Tiyatro ve vb. San’at Dalları” konusunda şunları vurguladı: “Ben kötü film çektim, ama bunu seyirci nereden bilip de gitmiyor. Cümlesinin karşılığı şudur: Tanıtım. Tanıtım maalesef öyle bir hâle geldi ki, burada da bir tekelleşme söz konusu.”

Diğer broşürümüz Prof. Dr. Ekmeleddin İhsanoğlu’nun “Bilim Tarihinin Gelişimi ve Kültürümüz” üzerine yapmış olduğu sohbette şunları dile getirdi: “Osmanlı Beyliği, kurulduğu Biyanya bölgesinden Bursa, İznik, İstanbul ve daha sonra Rumeli’yi fethetmeye yönelirken arkalarında Anadolu’da zengin Türk İslâm kültür kaynakları bulunmaktaydı. Bu zengin kültür temsilcileri bir taraftan İran, Orta Asya diğer taraftan Suriye Mısır’daki zengin kültür muhitlerinden yararlanmasını bilmişlerdi.” Söz uçar ama sohbetler yazılı hâle getirilirse bâki kubbede yankılanabilir.