• Kasımiye Medresesi Bir Sevdadır…
Kasımiye Medresesi Bir Sevdadır…

Artuklu Medeniyetinin zirve yaptığı yerleşim yerlerinden biri Mardin ise Kasımiye Medresesi, ilmi yapısını bir tarafa koyarak, mimarî açıdan bu medeniyetin bir şaheseridir. Türk - İslâm medeniyetlerinin bugünün teknolojik gelişmelerine ışık tutan Müslüman Orta Çağının ışıklı günlerinin böylesi bir mekânda “El Cezire Teknolojisi Müzesi” olarak gündeme getirilmesi Kültür Konseyinin neredeyse yedi yıllık bir sevdasıdır… Bu konuyu yeniden hayatta tutabilmek ümidiyle 28 Kasım Çarşamba günü yönetimimizden Dr. Metin Eriş ve Prof. Dr. Mustafa Kaçar Ankara'da Kültür ve Turizm Bakanı Yrd. Sayın Nadir Alpaslan'ı ziyaret ederek konuda sunum yaptılar. Toplantıda beğeni kazanan sunumun geliştirilerek Cumhurbaşkanımıza arzı hususu dile getirildi.