• MİLLİ EĞİTİM BAKANIMIZA YAPILAN ZİYARET
MİLLİ EĞİTİM BAKANIMIZA YAPILAN ZİYARET

Kültür Konseyi Derneği bünyesinde yaklaşık on ay boyunca aralıklı olarak yürütülen bilimsel çalışmalar/tartışmalar neticesinden hazırlanan;

“Kültür Konseyi Derneği’nin Gözüyle Milli Eğitimin İki Temel Sorunu” başlıklı rapor, 01/02/2020 tarihinde Milli Eğitim Bakanı Sayın Prof. Dr. Ziya SELÇUK’a Kültür Konsey Derneği Başkanı Dr. Metin ERİŞ, Prof. Dr. Şafak URAL, Doç. Dr. Ayhan VERGİLİ ve Halil KÜTÜK’ten oluşan heyet tarafından Makam’da takdim edilmiştir.

Sayın Bakan’la yapılan görüşmede, rapor kapsamında ayrıntılı olarak ele alınan iki temel sorun ve eğitim politikaları üzerinde durulmuştur.

İlk olarak; Ortaokuldan liseye geçiş sınavları (LGS) ve Liseden Yüksek Öğretime geçiş sınavları (TYT- AYT) üzerine görüş bildirilmiş sınavsız üst eğitim kurumuna geçişin toplum mutabakat olmadan sağlanamayacağı konusuna dikkat çekilmiştir. Bununla birlikte sınavla öğrencilerin bir üst eğitim kurumuna yerleştirilmesinin sürdürülebilir olmadığı vurgulanmıştır. 21. yüzyılda hızla gelişen yeni üretim teknolojileri ve yapay zekâ çalışmalarının yaratacağı yeni toplum yapısının, halen vazgeçilemez biçimde uygulanmakta olan öğrenci seçme ve yerleştirme sisteminin, Türk eğitim sistemi önünde ciddi bir sorun olduğu ve bu hususta ailelerin bilinçlendirilmesinin gereği üzerinde durulmuştur.

İkinci olarak; Öğretmenlerin akademik ve pedagojik yeterlilikleri konusunda değerlendirme yapılmış, öğretmen yetiştirme meselesi ele alınarak görüş alışverişinde bulunulmuştur.

Sonuç olarak yapılan görüşmede; Sayın Bakan’ın eğitim projeksiyonu ile derneğimiz tarafından hazırlanan raporda yer verilen tespit ve geleceğe yönelik eğitim projeksiyonlarının örtüştüğü müşahede edilmiştir.

Derneğimiz tarafından hazırlanan raporda ayrıntılı biçimde izah edildiği üzere “yapay zekâ”daki gelişmeler ve 21. yüzyılın yeni üretim modeli “Endüstri 4.0”ın öngördüğü nitelikte insan yetiştirmenin ne derece önemli bir sorun olduğu eğitim sistemimizin buna nasıl hazır hâle getirilmesi gerektiği konularında Sayın Bakan’la büyük oranda mutabakat sağlanmış ve faydalı bir görüşme gerçekleşmiştir.

(MEB Raporu ayrıca sitemizde yayınlanmıştır.)