• “21NCİ YÜZYILDA İSLÂMİYET, AHLÂK VE TOPLUM YAPISINDA DEĞİŞİM''
“21NCİ YÜZYILDA İSLÂMİYET, AHLÂK VE TOPLUM YAPISINDA DEĞİŞİM''

“21nci Yüzyılda İslâmiyet, Ahlâk ve Toplum Yapısında Değişim” konusunda toplantıya katılanlar dışında zoom ile de katılma imkânı veren Boğaziçi Sohbetleri toplantısının konuşmacısı olan Prof. Dr. Şafak Ural’ın anlatımını şu ifadeler içinde özetlemek mümkündür.. "Teoloji kavramını merkeze alarak İslâmiyet, ahlâk ve günümüz toplumunu ve aralarındaki ilişkiyi irdelediğimizde teoloji, vahiy ile belirlenmiş ilkeler çerçevesinde günlük hayata bakışı içerme özelliğine sahiptir. Teolojinin vahiy ile olan ilişkisi sabit olmakla birlikte, insan ve toplum değişim içindedir. Dolayısıyla teoloji öte yandan özellikle felsefe ve bilim ile de etkileşim içindedir; daha doğrusu olmak zorundadır. Aksi takdirde, bireylerin ve toplumun çağlara ve bölgelere göre değişen ihtiyaçlarına cevap vermez hâle gelir.