• Bab-ı aliden Geçen Gürbüz Azak
Bab-ı aliden Geçen Gürbüz Azak

18 Nisan Salı günü Kültür Konseyi’nin 15 günde bir sürdürdüğü Boğaziçi Sohbetlerinin Ak Sakallı’sı “Bab-ı âliden Geçen Gürbüz Azak” idi. Bugünün aydının ve bir bölüm olarak düşünmeğe çalıştığımız Üniversite hocalarının ibret ve ders alacağı hatıralarından çizgileri, toplantının sorulu sunuculuğunu yapan Aytuğ Bolcan ile Serdar Şahin’in sorularından hareketle dinleyicileriyle paylaştı.