• Bir Boğaziçi Sohbeti Daha
Bir Boğaziçi Sohbeti Daha

Her zaman diliminde olduğu üzere ama içinde bulunduğumuz asırda dünyada ve ülkemizde daha da önem kazanmış bulunan "kadın meselesi" 16 Kasım Salı günü, Sabahattin Zaim Üniversitesi İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İbrahim Güran Yumuşak tarafından "Kadının Eğitimi ve İktisadî Hayattaki Rolü" başlığı altında, 2 saate yakın bir sürede çok yönlü ve ilmî esaslara bağlı olarak anlatıldı. Maalesef önce İstanbul trafiğinin azizliği ile 15 dk kadar başlangıç gecikmesi, sonra ise mekânın ana girişindeki internet arızası yüzünden ve teknik yardım alamamaktan dolayı zoom üzerinden yayında aksaklıklar oldu. Sohbet toplantımıza teşrif ederek katılan dinleyicilerin "mükemmel" ifadelerine mazhar olan sohbet, zamanlama açısından da, çok önem taşıyordu. Ama ne yazık yeteri kadar dinleyene ulaşılamadı, o hâlde bize düşen hocamızın değerli konuşmasını biran önce yayınlamak olmalıdır… Ancak hocamızın konuşmasında vurguladığı çok sayıdaki konu, dünden gelen etkileri yanında geleceğe dönük akış seyrinde değerlendirmelidir. Bunlardan birkaçının başlık hâlinde sunulması ise faydalı olacağı gibi sohbetin ana yapısı hakkında da bilgi verecektir…

* Geçmiş çağlardan günümüze eğitimde kadın erkek oranları.

* Ev Ekonomisi ve Av Ekonomisinin belirginleşmesi.

* Ülkemizde 1960 yıllarda başlayan beşeri sermaye konusu ve kadın.

* Sanayi Devrimi sonrasında kadın işgücü ve günümüzdeki durum.

* Cumhuriyetimizle daha da genişleyen yelpaze içinde eğitimli kadının varlığı.

* Kadınlar ile erkekler arasındaki ücret eşitsizliği

* Ülkemizde öğretmen, akademisyen hüviyeti kazanmış kadın ve erkekler arasında kıyaslama...

Aziz Dostlar, söyleyecek daha çok şey var ama sanırım yayınımızı beklemenizi istirham edeceğiz.