• Bir Zaruret Karşısında
Bir Zaruret Karşısında

  Yıllardır onbeş günde bir gerçekleştirilen Boğaziçi Sohbetleri toplantısında bazen zorlayıcı durumlarla karşılaşılıyor. 14 Aralık toplantısında misafirimiz Osman Çakmak hoca olacaktı. Ama telefonda teyid hususunda görüşürken öksürükleri o kadar zorlayıcıydı ki sohbet toplantısı hocaya eziyet olacaktı. Bu durumda sohbeti ertelemeye karar verdik. Ama programımızı da aksatmak istemiyorduk. Bu düşüncelerimizi aziz dost Prof. Dr. Niyazi Eruslu hocaya açtık ve kendilerinden ricada bulunduk. Bizi kırmadılar ve içinde bulunduğumuz dönem sohbetlerimizin ana konusu olarak ele aldığımız 21. yy. da başlığı altında "Yüksek Öğrenimde Bugün ve Gelecek Beklentileri" konusunu işlediler. Böylece 14 Aralık 2021 Boğaziçi Sohbet toplantımız hem bir önceki sohbetin devamı, hem de Türkiye'mizdeki sorunlara ışık tutacak mahiyette bir konuşmayla bezenmiş oldu..

  Sohbetlerinde Prof. Dr. Niyazi Eruslu özetle şu hususları gündemine alan bir konuşma yaptılar: "Üniversitelerin tarihî süreçte geçirdiği değişmeler ele alındı. Yüksek Öğretimin misyonu, birinci nesil Ortaçağ üniversitelerin özellikleri, ikinci nesil üniversitelerde deney ve gözlemin varlığı ve üçüncü nesil üniversitelerde inovasyonun öne çıkışı belirleyici unsurlardı. Alman, İngiliz, Fransız, Amerikan ve ülkemiz üniversitelerindeki durum karşılaştırıldı. Sorular arasında ise Türkiye'mizin genel hatlarıyla Yüksek Öğrenimde nerelerde olduğu vurgulanarak Gelişmiş Ülkelerle de karşılaştırıldı."