• Dördüncü Sanayi Devrimi ve Türkiye'nin İktisadi Geleceği
Dördüncü Sanayi Devrimi ve Türkiye'nin İktisadi Geleceği

Boğaziçi Sohbetlerinin 10 Nisan konuşmacısı Doç. Dr. Murat Yalçıntaş idi. 4ncü Sanayi Devrimi ve Türkiye’nin buradaki konumunu anlattı. Acı ama bir gerçekti vurguladığı. Türkiye henüz 4ncü Değil 3ncü Sanayi devriminin bile uzağındaydı ve henüz 2ncü Sanayi devriminde emeklemekteydi. Bu 100 senelik bir gerilik anlamını taşıyordu. Aşmanın yolu ise iyi yetiştirilmiş, kendine güvenen, sorumluluk taşıyan yani şahsiyetli nesillerin yetiştirilmesidir. Bunun cevabı ise bugünkü eğitim sistemimizin bunun uzağında bulunduğu idi.