• Dünyada Bilim, Kültür ve Teknoloji
Dünyada Bilim, Kültür ve Teknoloji

İletişim veya Teknoloji Çağı olarak adlandırılacak bir zaman diliminde sosyal medyanın hükümranlığına kulak tıkamak mümkün olmadığı gibi, Bilim Dünyasında atılan adımların belli ülkelerde merkezleşmesi karşısında "Gelişmekte Olan Ülke hüviyetini aşamamış Türkiye'nin” kültürel varlığının ve onun geleceğinin sorgulanmasıydı, Ramazan Bakkal beyin sohbetinin mevzuu... Öz olarak ifade edilen: Eğer bilimde ve teknolojik atılımlarda, bugün olduğu gibi gelecekte de sıradan bir hüviyet taşımaya devam edecek olursak değil kültürümüzün, ülkemizin varlığının da tehlikeye girmesi kaçınılamaz olacaktır… Başta ülkemizin ve bütün İslâm dünyasının teknoloji ve ilim hayatında silkelenmeye ve bazı konularda yoğunlaşmaya ihtiyaç duyulmaları şarttır, tıpkı asırlar öncesindeki İbn-i Sina’ların, El Cezeri’lerin yaşadıkları Aydınlık Çağlarımız gibi...