• GELECEĞE DAMGASINI VURMASINI BEKLEDİĞİMİZ GENÇLİĞİMİZ
  • GELECEĞE DAMGASINI VURMASINI BEKLEDİĞİMİZ GENÇLİĞİMİZ
  • GELECEĞE DAMGASINI VURMASINI BEKLEDİĞİMİZ GENÇLİĞİMİZ
GELECEĞE DAMGASINI VURMASINI BEKLEDİĞİMİZ GENÇLİĞİMİZ

   Kültür Konseyi’nin, “Kültür” başlığı ile bir yılı aşkın süredir üzerinde çalışmalar yaptığı “Boğaziçi Sohbetleri”nin 10 Eylül 2019 Salı günkü başlığı “Gelecek Yıllarda Gençliğimiz ve Kültürümüz” idi. Konu, önemli ustalardan ele almış ve yıllarca psikolojik yapısı ile insanımız ve gençliğimiz üzerinde araştırmalar yaparken, sporcu psikolojisi ile de ilgilenmiş olan Prof. Dr. İbrahim Balcıoğlu idi.

   Sorularla iki saate yaklaşan sohbet sırasında x – y – z kuşakları anlayışının ne anlama geldiği vurgulanırken kültürün biyolojik yapısına temas edildi. Konuşmada, kültürel şekillenmenin anne karnından itibaren DNA’yı etkileyecek bir kalıcılık kazandığı vurgulandı. Eğitimin biyolojik gelişiminin tamamlayıcı unsuru olduğu ve böylece kimliğin şekillenmesinde çocuğun ilk 24 aylık döneminin en önemli safha olarak kişinin biyolojik yapısında ciddi bir tesir icra ettiği ancak bunun ülkemizde yaygın bir bilgi hâline gelmemmiş olduğu vurgulandı. Sonraki safhaların “3 – 6 yaşlar” ve nihayet “buluğ dönemi” oldukları üzerinde durulduktan sonra, insanın biyolojik ve veya kalıtım hastalıklarının bu dönemlerde teşhis edilerek tedavisinin gerektiği aksi takdirde kişisel bozuklukların hayat boyunca devam ettiği belirtildi. Tabii bu bütün safhalarının temel yapısının şekillenmesinin öncelikle annedeki ve sonra da babadaki eğitim yapısından kaynaklandığı bir gerçekti…

   Şurası muhakkak ki gelecek nesillere ışık tutması gereken bu sohbetin yukarıdaki kısa satırlara anlatılması mümkün değildir. Ümit ediyoruz yazılı hâle getirdikten sonra kitaplaştırma safhasına da ulaştırılması mümkün olur..