• Gelecek Zaman Diliminde Kültürel Gelecek
Gelecek Zaman Diliminde Kültürel Gelecek

İletişim araçlarının insanoğlunu bir taraftan yalnızlığa, öte yandan bilgi hammallığına sürüklediği bir yürüyüşte kültür ve medeniyet kavramlarının geleceğini bir sosyolog olarak gözler önüne seren Doç. Dr. Ayhan Vergili'nin Boğaziçi Sohbetlerindeki konuşması Kültür Konseyi'nin teamülüne uygun olarak yayınlandı.