• Hedef Milli Kültürümüz ile İlgili İlmî Adımları Tamamlamak
  • Hedef Milli Kültürümüz ile İlgili İlmî Adımları Tamamlamak
Hedef Milli Kültürümüz ile İlgili İlmî Adımları Tamamlamak

25 Ocak Salı Boğaziçi Sohbetlerinin konu başlığı "Kültürümüzde Halk Musikisi" ve söyleşi erbabı Dr. Süleyman Şenel idi. Tam bir sohbet havası içinde iki saati bulan sohbetten alınacak, öğrenilecek çok şey vardı. Özellikle kültürün taşındığı yerin coğrafyasının kimliğini kazandığı ve sahiplenenlerin varlığını aksettirdiği sözüne, halk musikisinden söz edenlerin çoğunun bundan haberi var mı diye sormak gerekmekteydi? Soruldu da… Ya müziğe sahiplenmenin, varlığın da sebebi hâline geldiği görüşüne bir şey söylene bilinir miydi? O halde halkın ezgileri kendi bünyesinde şekillendirmesi ve coğrafyadan coğrafyaya kelimelerin değişime uğramış görünmesine rağmen ana kaynağını muhafaza etmesi bir kültürel akış, esinlenme ve şekillenme değil midir?

Ülkemizde halk ezgilerinin kayda alınması, Batı ülkelerine göre biraz gecikerek gündeme gelse de bugün varılanın önemli bir merhale olduğunu vurgulamak gerekir... Ve, "hayatın da, kelimelerin de kendisi müziktir. Müzik tabiatın unsurudur" ifadesi sanırız soğuk havada toplantıya katılamayanlara birer ipucudur.