• İnsanî ve Sosyal Gelişim
İnsanî ve Sosyal Gelişim

Aziz dostlar,

Boğaziçi Sohbetlerinde Ramazan sonrasına kadar vereceğimiz boşluğu doğrusu mükemmel bir hitabet ve araştırmacı vasfının derinliklerini arayan yapısı ile Dr. Hüseyin Emin Sert “Üçüncü Bin Yıl’da İnsanî ve Sosyal Gelişim” başlığını taşıyan sohbeti ile doldurdu. Konuda işlenen sosyal bir mahlûk olarak insanın mânevî değerler, bilgi, iman, ihlâs temeline dayalı olarak aile bağları ve iletişim, sosyal hayatta huzur ve mutluluk, iş hayatında kariyer ve gelişim, gelecek içinse planlama ana başlıklarını taşıyordu. Dr. Hüseyin Sert sohbetinde gelecek nesillerin bu değerleri nasıl adımlamaları gerektiğinin ana çizgilerini sundu…