• İtalya Bologna Üniversitesinde Varız
İtalya Bologna Üniversitesinde Varız

Mardin Artuklu Üniversitesi'nin sahibi olduğu ama uluslararası sempozyumun gerçekleşmesi ve bilâhare kitaplaştırılmasında ağırlıklı yükün Kültür Konseyince taşındığı "Karanlık Gösterilen Aydınlık Çağ"adlı eser İtalya'nın Bologna Kenti Üniversitesi kitaplığında "BibliotecaUnversitariaDi Bologna" da yerini aldı..