• Kastamonu Kültür Başkenti Ama Amasya Şehzâdeler Şehri
  • Kastamonu Kültür Başkenti Ama Amasya Şehzâdeler Şehri
  • Kastamonu Kültür Başkenti Ama Amasya Şehzâdeler Şehri
  • Kastamonu Kültür Başkenti Ama Amasya Şehzâdeler Şehri
Kastamonu Kültür Başkenti Ama Amasya Şehzâdeler Şehri

Nisan ayında Amasya Üniversitesi ile gerçekleştirdiğimiz "Hoca Ahmed Yesevî İrfanında Kadim Değerlerimiz" başlığı altındaki panelden sonra asıl hedeflediğimiz yine Amasya Üniversiteleri ile birlikte kapsayıcı bir sempozyumu. Tarih olarak 2 - 3 Kasım 2018 belirlendi.

Konunun başlığı ise "Cumhuriyetin 95. Yıldönümünde Tarihî ve Stratejik Açıdan Amasya" olacaktı. Uzun çalışmalarla 25 ilim ve fikir adamı, Antik Dönemden Günümüze Amasya tarihi ve stratejik yapısıyla ilgili olarak sunacakları tebliğler, hiç şüphesiz genelde ülkemiz, özelde ise Amasya için dünden geleceğe bir yeni ufuk ve çizgi olacaktır. Programın akışı ekli görsellerde belgelenmektedir. Ümit edilir bu çalışma da kitaplaşarak daha geniş kitlelere intikal ettirilir.