• Kültürümüz ve Dış Türkler Derken Önce Bulgaristan...
Kültürümüz ve Dış Türkler Derken Önce Bulgaristan...

Kar kış ve soğuğa rağmen Boğaziçi Sohbetleri programını gerçekleştirmekten geri kalmadı. Konuşmacımız Prof. Dr. İsmail Güleç idi. Kendilerinden bir başka sefer "Kıbrıs Türkleri ve Kültürümüz" konusunda konuşma yapmaları ricamızla, 8 Ocak 2019 Salı günü yakın komşumuz Bulgaristan’da yaşayan soydaşlarımız ve kültürel mirasımız hususunda, son zaman diliminde yapmış oldukları bir ziyarete bağlı tespitlerini istirham ettik. İki saate yakın süren sohbet sırasında çok can alıcı noktaların altı çizildi ve “soy kırımdan” söz etmek gerekirse insanımıza yapılan zulümle Balkanlardan başlayan göçün ve Osmanlı’dan kalan Taşınmaz Kültür Varlıkları üzerindeki tahribatın ne anlama geleceğinin yeniden tartışılması gerekeceği üzerinde duruldu. Sadece bir örnekle, rahmetli Ekrem Hakkı Ayverdi'nin gayretleriyle bundan 60 yıl kadar önceleri, Bulgaristan'da ayakta kaldıkları tespit edilebilen 3399 Taşınmaz Kültür Varlığımızdan bugün, çoğunun harap, bakımsız ve çökmeye terk edilmiş sadece 300 kadarının varlığından söz etmek mümkün. Bunun adını kültürel soy kırım olarak koysak yanlış mı olur!.. Kısaca geriye dönüş belki mümkün değil, ama hiç değilse yurt dışında hâlâ ayakta kalanların muhafazasını sağlamak için başta devlet organlarının ve fakat esas itibariyle halkın, sivil toplum örgütlerinin şuurla konuya sahiplendirilmeleri sağlanmalıdır, aksi takdirde şundan bundan fayda beklemekse boşuna bir teselli olmayı geçemez…