• Kültürümüz ve Günümüzün Meseleleri
Kültürümüz ve Günümüzün Meseleleri

Kültür Konseyimizin Başkanı T.M.K.V. ‘nın bursîyerlerine 25 Ocak 2019 tarihinde “Kültürümüz ve Meseleleri” başlığı ile 1,5 saat süren toplantı yaptı.