• Kültürümüzde Halk Mûsıkimiz
Kültürümüzde Halk Mûsıkimiz

Boğaziçi Sohbetlerinde Kültürümüzün konusunu bütün yönleriyle inceleme kararındayız. Musikî dünyamızın bir diğer temel unsurunun Halk Musikimiz olduğu muhakkak. Ve konuyu anlatacak isminse İTÜ Etnomüzikoloji ve Müzikoloji Ana Bölüm Başkanı Dr. Süleyman Şenel olması kaçınılmaz. 25 Aralık 2018 Salı günü saat 18.30 da mutad Boğaziçi Sohbetleri toplantısına bekliyoruz.