• Kültürümüzde Klâsik Türk Musikisi
Kültürümüzde Klâsik Türk Musikisi

Konu musiki olunca, henüz üst başlıkları belirlenmemiş ve bugün ifadelendirilen "klâsik - halk - tasavvuf ve popüler" vasıfları şekliyle sınıflandırılamamış olan musikimizi ve onun klâsik yapısını içine sindirerek inceleyen Mehmet Güntekin'in musikimiz için ne düşündüğünü öğrenmekten başka ne düşünülebilirdi?

İşte biz de kültürümüz ve klâsik musikimiz deyince Yönetim Kurulu üyemiz ve Türk Musiki Vakfı kurucusu Mehmet Güntekin beyi, kurumunda sohbete çağırdık. "Her dönemin bir ruhu vardır ve bu musikiye akseder. Yasaklansa da, seviye kaybına sürüklense de klâsik musikimiz sahip olduğu geniş ufuktan hiçbir zaman uzaklaşmamıştır. Musikî bir ciddiyettir, tıpkı dil gibi ve kimliğimizin en önemli anahtarıdır" ifadelerinden yola çıkan Mehmet Güntekin'in bir buçuk saati aşan sohbetinde ideolojilerin, yasakların vb farklı dilimlerin bile musikinin insanın iç dünyasını aksettirdiğini ve zamana hükmettiğini belgeleyen güzel sohbeti dinleyenlere doyumsuz bir günü yaşattı.