• Münevver Bir Komutan Kazım Karabekir
  • Münevver Bir Komutan Kazım Karabekir
  • Münevver Bir Komutan Kazım Karabekir
Münevver Bir Komutan Kazım Karabekir

"Her Yönüyle Kâzım Karabekir" başlığı ile kerimeleri Timsal Karabekir Yıldıran hanımefendi tarafından gerçekleştirilen sohbette Kâzım Karabekir paşanın bilindiği sanılan ve hiç gündeme getirilmeyen yönleriyle tanışmak büyük bir şanstı. Paşayı sadece vatanperver bir asker olarak değil gönül dünyası insanlık ateşiyle dopdolu, her hangi bir ırk ve dine bağlı olmayı değil, insan olmayı esas alan Yetimler Babası hüviyetiyle de tanımak ve bunu birinci ağızdan dinlemek doğrusu büyük bir mutluluktu. Kerimelerin belgelerle sunduğu konuşmada öğreniyorduk ki Kâzım Karabekir paşa sadece asker değil, uğradığı haksızlıklara rağmen  yılmayan, dosdoğru bir insan-ı kâmil ve münevver kişiliği taşımaktaydı.

Türkün İslâm’la bütünleşerek ulaştığı insanlık duyguları sahiplerini önce kendi insanlarımıza sonra da dünyaya anlatmak gerçekten çok zor mu? Ama acıdır kültürümüze verdiğimiz değeri göz önüne getirirsek sanırız cevap bulmak kolay değil!... Kâzım Karabekir'i, Gaspıralı'yı, ve Hoca Ahmet Yesevi'yi insani değerler çizgisinde anlatabildiğimizde meseleleri çözmemiz kolaylaşır.