• Müslüman Topluluklarının Günümüz Meseleleri
  • Müslüman Topluluklarının Günümüz Meseleleri
Müslüman Topluluklarının Günümüz Meseleleri

Boğaziçi Sohbetlerinin Dönem itibariyle son konuşmasını, 16 Mayıs günü Prof. Dr. Zeki Arslantürk"Müslüman Topluluklarının Günümüz Meseleleri" başlığı altında yaptı. Bugün bağımsız görünen ve fakat Türkiye, İran ve kısmende Mısır, Suudi Arabistan dışında devlet vasfını yeni kazanmaya çalışan, genel olarak geçmişin getirdiği ezilmişliğin zorluklarını yaşayan çok sayıdaki Müslüman Devletin "gelenek, modernizm ve modernite kıskacında”sarsıntı geçirdiklerinin altını çizdi. Hâlâgenel yapı içinde sarsıntı geçiren bu gençülkelerin "milli devlet, lâiklik, demokrasi unsurlarını"belirgin bir zemine oturtamamanın sıkıntısını yaşadıkları ve bu yüzden de, devlet vasfını asırlar boyunca iktisap etmiş Türkiye veya İran gibi devletlerin fikrî gelişmişlik himayesine ihtiyaç duydukları üzerinde duruldu.