• On beş günde bir yapılan sohbet toplantılarımız devam ediyor
On beş günde bir yapılan sohbet toplantılarımız devam ediyor

Boğaziçi Sohbetlerinin 10 Nisan 2018 salı günü saat 18.30 daki konuşmacısı genç neslin önemli fikir insanlarından biri olan Doç. Dr. Murat Yalçıntaş. Konusu, istesek de istemesek de bir parçası olma mecburiyetinde bulunduğumuz iktisadî hayat. Cevap arayacağımız sorumuz, "Dördüncü Sanayi Devrimi ve Türkiye'nin İktisadi Geleceği.”