• Önce
Önce "Bir Medeniyet Merkezi Olarak Orta Doğu" Kitabı

Bir biri peşi sıra gerçekleştirilen Uluslar Arası mahiyetteki sempozyumlara sunulmuş olan tebliğlerin kitaplaştırılması çalışmaları, Kültür Konseyi'nin düzenleme, redaksiyon ve grafik çalışmalarının yaptırılması safhaları ile yaz aylarında da devam etmektedir. Bütün çalışmaları, neredeyse 1,5 ay kadar önce, bitmiş olan fakat baskı kalitesinden fedakârlık yapmamak amacıyla, baskının 90 gr enzovivid kağıda yapılması hedeflenmiş, ancak o süreçte bahsi geçen kağıdın piyasa da bulunmaması,ithâlinin beklenilmek mecburiyetinde kalınması dolayısıyla, baskısı ertelenmiş olan "Bir Medeniyet Merkezi Olarak Orta Doğu"sempozyum kitabının, ithâl edilmiş olan kağıtla Temmuz ayında basımının tamamlanarak eserin, Mardin- Artuklu Üniversitesinegönderilmesi gerçekleştirilecektir. Bu arada Mardin ve Şanlıurfa'da, Nisan ve Mayıs aylarında, gerçekleştirilen iki uluslararasısempozyum kitapları üzerindeki çalışmalar sürdürülmekte olup, çalışmaların iki ay içerisinde tamamlanarak kitaplaşma işlemlerinin en geç Eylül başlarında tamamlanmaları planlanmıştır.