• Osmanlı Mirası Cumhuriyetin İnşası
  • Osmanlı Mirası Cumhuriyetin İnşası
Osmanlı Mirası Cumhuriyetin İnşası

Duyurularımızda kendilerini Doç. Dr. olarak takdim ettiğimiz, oysa Eylül 2017 tarihinden itibaren Profesörlüklerini iktisap etmiş, ama nezâketleriyle bunu duyurma gereğini duymamış olan Mustafa Gündüz hoca, 14 Kasım 2017 Salı günü saat: 18.30 Boğaziçi Sohbetlerinin misafiri genç ilim adamıydı. Kendilerine geciken tebriklerimizi sunarken anlattıklarını dinledikten sonra ülkemizin ilmî geleceği hakkında meyus olmamamız gerektiğinin tadına vardık.

Avrupa’da başlayan Modernleşme hareketinin Osmanlının eğitim dünyasına neden ve nasıl yansıdığını delileriyle anlatan Prof. Dr. M. Gündüz, bir seyir halinde bunun Cumhuriyetin müesseselerine, isim değiştirseler de, intikal etmiş olduğunu ama bunun bir kültür ve medeniyet zorlamasından, biraz da değişen dünya gerçeklerinden kaynaklandığını vurguladı. Sorularla devam eden sohbet, değişen bir medeniyet yapısının kapsayıcılığı karşısındaki çaresizliğin yeniden değerlendirilmesi gerekliliğini öne çıkardı.