• Tarihin Derinliklerinden Günümüze...
  • Tarihin Derinliklerinden Günümüze...
Tarihin Derinliklerinden Günümüze...

Kültür Değerlerinin bütün unsurlarıyla ele alındığı Boğaziçi Sohbetleri'nin 12 Mart 2019 tarihindeki misafiri İstanbul Üniversitesi Genel Türk Tarihi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Muallâ U. Yücel'di. Konu ise "Tarihin Derinliklerinden Geleceğe Kültürel Değerlerimiz" başlığını taşıyordu ki doyumsuz üslûbu ile değerli hoca, 3 - 5000 yıllık bir tarihi olan Türk topluluklarının en önemli kültürel yapısının "aile" olduğunu belirtirken sonra, bağlı olarak adâletin yapı taşı Töre ile devlete millete ve tabii olarak dinî inanca bağlı temel Değer Hükümlerini dile getirdi. Tabii olarak bu değerlerin gelenek ve görenekle şekillenmesinin hoşgörü, misafirperverlik, edep ve hayâ gibi pek çok davranış biçimiyle şekillendiğini vurguladılar. Zamanımızda ise giderek aileden başlayarak birçok hususta yıpranmaların ortaya çıkmaya başladığı ve bunun cemiyet yapısında yaralar açmakla kalmadığı, çöküşe de sebep teşkil edeceğini ve dolayısıyla gelecekle ilgili iki endişeleri olduğundan söz etti. Ailede ortaya çıkmaya başlamış olan köşesine sığınma anlayışındaki “ferdîleşmenin” teknolojinin sağladığı TV, cep telefonu vb ile münzevileşme yanında kültürel değerlerimizi sarsan çeşitli yayınlarla da teslimiyeti arttırmakta olduğu ve tedbirinin ise, yine öncelikle aile yapısındaki tedavi ve eğitim sistemimizin alacağı tedbirler idi... 

Uygun olmayan hava şartlarına rağmen 2 saate yakın süren toplantının vurguladığı, çoktan gün yüzünde olan çöküntünün daha derinleşmeden tedbirleriyle ele alınması gerekliliği idi..