• Üç Broşürümüz daha okuyucu ile…
  • Üç Broşürümüz daha okuyucu ile…
  • Üç Broşürümüz daha okuyucu ile…
Üç Broşürümüz daha okuyucu ile…

Dönem itibariyle Boğaziçi Sohbetlerine ara verdik ama üç değerli konuşmacımızın Mehmet Çiftçigüzeli’nin “Dünden Bugüne Medya”, Yrd. Doç Dr. Vehbi Baysan’ın “Osmanlı Modernleşmesi ve Eğitim” ile Doç. Dr. Murat Yalçıntaş’ın “Dördüncü Sanayi Devrimi” konularındaki sohbetleri basılı hâle getirildi. Üç Broşürümüz daha okuyucu ile… Darısı kitap yayınlarına…