• Yeni Çağın İletişim Seyrinde Medeniyet ve Kültürümüz
Yeni Çağın İletişim Seyrinde Medeniyet ve Kültürümüz

   Neredeyse bir dokunuşla bütün Dünya meselelerinin içine girilenler bir zaman dilimini, geçmişle kıyaslamak ve gelecekte kültürün, daha doğru bir ifade ile kültürümüzün seyrini belirlemek hiçte kolay değildi. İşte bu sorunun cevabını sosyolog Dr. Ayhan Vergili yaptığı mükemmel tespitlerden sonra dinleyenleri ile birlikte, geleceğin yeni yol güzergâhını belirlemeye hedefledi. Zordu medeniyet ve kültür kavramları üzerinde, hele gelecek söz konusu ise daha da zordu belirli tespitlerin ötesine geçmek. Ama çeşitli medeniyet varlıklarının değişimleri içinde Türk - İslâm kültürü dün bir şeyler söylemişti ve bugün de söylenecekleri vardı. Olmalıydı. O hâlde önce eğitimimizden, öğrencisi ve öğretmeni ile, sonra topyekûn insanımız kendinden başlayarak, dün olduğu gibi bir medeniyet yarışında üzerine düşen görevi üstlenmeli ve gelecek nesillere bunu devretmelidir. Ayrıca artık günümüzde, geçmişte olduğu gibi farklı medeniyetlerden söz etmek gerilerde kalmıştır. Bu bir gerçekti. İletişim unsurlarının hızı bunu açıkça belirginleştirmektedir. Ama günümüz medeniyet sürecine, teknolojiden sosyo – kültüre, katkıda bulunacak bir temel yapımız dün vardı bugün de mevcuttur. Kısaca söyleyecek sözümüz bulunmaktadır ama buna önce kendimiz inanmalı ve buna göre de toplumu şuurlandırmalıyız.