• Yerkürenin Tükenişi
Yerkürenin Tükenişi

21'inci Yüzyılın neredeyse dörtte birlik kısmını geride bırakırken insanoğlunun sorunları arasında ne yazık kendi istismar edici uygulamasından kaynaklanan afetler arasında iklim şartları ve dolayısıyla kuraklık da var. Prof. Dr. Özkan Özden 7 Mart 2023 Salı günü yaptıkları “Yerkürenin Tükenişi” konusundaki konuşmasında dünyadaki ve Türkiye’mizdeki duruma, alınan tedbir mahiyetindeki uygulamalara ve bunların yetersizliğine temas ederken su ürünleri yetiştiriciliği ile tüketimi konusundaki anlayış farklılıklarını belirttiler….