• 81 İlde Kültür ve Şehir Hatay
81 İlde Kültür ve Şehir Hatay

Hatay,dünyanın en eski yerleşim merkezlerinden biri olarak, tarih, kültür, sanat ve inanç dünyasıyla öne çıkmış kentlerimizdendir. Ortasından geçen Asi Nehri’nin suladığı bereketli  toprakları ve içinde yaşayan  değişik ırk ve din mensuplarının birlikteliğiyle temayüz eden şehrimizi daha yakından tanımak için hazırlanan bu eser, kentin coğrafi ve idari yapısı, faunası, bitki örtüsü, tarihi, ören yerleri, inanç dünyası, gelenek ve görenekleri, taşınmaz kültür varlıkları, kültür dünyasının ünlüleri, el sanatları, mutfağı, basın hayatı ve sporu olmak üzere bir çok konuda okuyucusuna geniş bilgi sunmaktadır.

Daha çok gençlerimizin istifade etmesi arzulanan bu çalışma, kolay okunup algılanabilir metinlerle sunulmakta ve Hatay’ın tanınıp sevilmesine katkı sağlaması umulmaktadır.