• 9'uncu Yılımızda Çalışmaları Kültür Konseyince Yapılan 82'nci Kitap da Yayınlandı
9'uncu Yılımızda Çalışmaları Kültür Konseyince Yapılan 82'nci Kitap da Yayınlandı

    HALK KÜLTÜRÜ, AHÎLİK ve KASTAMONU

    Bilindiği üzere toplumları ayakta tutan, hele bizim gibi tarihi yüzyıllara dayanan bir milletin ana varlığında öylesi sosyal olgular vardır ki, işte o toplulukları asırlar boyunca millet yapan da bunlardır. Aile müessesesi bunlardan birincisidir. Diğeri ise hayatın tabii seyri içinde var olan sosyo-ekonomik değerlerdir. Maddî ve mânevî değerlerin birbirleriyle bütünleşmesi, sosyal yapının asırlara uzanan temellerinde şekillenir. Halk Kültürü ise bu temelin ana kaynağıdır ve yönetim ile ûlemaya hedef gösterir. Temelin ve zirvenin birbirinden uzak oluşu veya farklılaşması ise çöküşün yahut uluslararası yapıda geriye düşmenin sebebidir.

   İşte bu düşüncelerden hareket ederek Kastamonu Valiliğinin ev sahipliğinde Kastamonu da 23/24 Mayıs 2019 tarihinde gerçekleştirilen “Halk Kültürü, Ahîlik ve Kastamonu” başlığı altındaki sempozyumda yapılan sunumlar ve değerlendirmeler kitaplaştırıldı.