• KÜLTÜR KONSEYİ KASTAMONU 2018 TÜRK DÜNYASI BAŞKENTİ'NDE
  • KÜLTÜR KONSEYİ KASTAMONU 2018 TÜRK DÜNYASI BAŞKENTİ'NDE
KÜLTÜR KONSEYİ KASTAMONU 2018 TÜRK DÜNYASI BAŞKENTİ'NDE

Kastamonu’da 4-6 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilen Kastamonu 2018 Türk Dünyası Kültür Başkenti için“Hoca AhmedYesevi’den Şeyh Şaban-ı Veli ve Sonrasına Türk Düşünce Hayatı” Uluslararası Sempozyumunun programını hazırlayarak hayata geçiren Kültür Konseyi 26 kişilik bir akademik kadro ile ikinci kez bu ilimize çıkartma yaptı.

Öğretmen ve öğrencilerle halkın da alâka gösterdiği Rıfat Ilgaz Kültür Merkezi’ndeki açılışta Kültür konseyi Başkanı Dr. Metin Eriş bu tür çalışmalarının önemini belirttikten sonra şöyle dedi;-Anadolu coğrafyasına, Balkanlara ve Orta Asya’ya baktığımızda büyük ve önemli isimlerle karşılaşıyoruz. Bunun adı Yunus Emre, Mevlâna, Nasrettin Hoca veya Şeyh Şaban-ı Veli olabiliyor. Dikkat edilirse Anadolu’muzun 81 ilinde böylesine dikkat çeken âlim, kanat önderi, eren, bilge adam, hoca ve müelliflere rastlamak mümkün. Bu açıdan bakıldığında Kastamonu da Türk Dünyasının bir Evliyalar Kentidir…Ahmet Yesevi kaynaklarının dinî ve millî yansımalar olduğuna dikkat çeken Dr. Metin Eriş bunun adâletle devam eden bir düşünce sistemini netice verdiğini anlattı.

Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz ve Belediye Başkanı Tahsin Babaş’ın açılışta hazır bulunduğu sempozyum  yedi oturum hâlinde devam etti. Sempozyumun tamamlanmasının artından oturum başkanlarının da katıldığı değerlendirme toplantısında görüşlerini açıklayan Kültür Konseyi Başkanı Dr. Metin Eriş özetle şunları söyledi; -Hatırlarsanız UNESCO 2016 yılını AhmedYesevi Yılı ilan etti. Bu şu demek oluyor “Siz siz olun, değerlerinizi iyi bilin.” Böylece Ahmet Yesevi’ye yeniden dikkat çekiliyor. Toplantımız böylece amacına ulaştı ve Evliyalar Şehri Kastamonu bir yıldız daha takarak Türk Dünyası Başkenti oldu.Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz de teşekkür konuşmasında tebliğlerin kitaplaştırılarak yayınlanacağını ve böylece daha geniş kitlelere ulaşılacağını belirtti.

9 Mayıs 2018

Mehmet Çiftçigüzeli