• Edirne ve Çevresinde Osmanlı Dönemi Askeri Mimari
Edirne ve Çevresinde Osmanlı Dönemi Askeri Mimari

Bu çalışma ,Osmanlı Devleti’ne uzun müddet saltanat merkezi olması dolayısıyla incelemeye değer olan Edirne’nin askeri mimarisine dair yapılan araştırmaları içermektedir.

Eserde Yeniçeri Ocağının kaldırılmasından, Balkan Harbi’ne kadar olan sürede Edirne il sınırları içerisinde kurulan dört kışla, iki askeri hastane, bir askeri okul, bir karargah binası ile bu yapılara ait iki çeşme ve bir hamam, plan, yapı malzemesi ve üslup özellikleri değerlendirilerek detaylı olarak incelenmiştir.