• Edirne'de Osmanlı Devri Abideleri
Edirne'de Osmanlı Devri Abideleri

Türk tarihi ve kültürünün en canlı ve göze görünür eserleri abidelerimizdir.Onların korunması ve bakımı için evvela geniş ölçüde tanıtılması ve sevdirilmesi lazımdır.Yerli yabancı herkese milli kültür hazinelerimizi, abidelerimizi tanıtmak, sevdirmek  bunların muhafaza edilmesi için en verimli ve en kestirme yoldur.

Bu eserde ise Edirne’de mevcut belli başlı bütün abideler ve halen yıkılmış olan saraylar tamamen gözden geçirilmiş, ehemmiyetsiz ve yıkılmış birkaç abide hakkında da kitabın sonuna ilave edilen umumi listede malumat verilmiştir.