• Edirneli Şeyh Ali Senai el-Celveti
Edirneli Şeyh Ali Senai el-Celveti

Bir şehrin varlığının temelinde şüphesiz Ata’dan yadigar bütün kültürel değerlere sahip çıkarak onu yeni yüzyılına söyletmek olmalıdır.Aksi, o şehrin olduğu kadar ülkenin de geleceğinin teminatına vurulan bir darbe haline gelebilir!..  Şurası muhakkaktır ki Edirne şehrimiz, yüzyıllar boyu kültürümüzün temel unsurlarının hepsine , yalnızca sahip olarak değil öncülük de yaparak vatan coğrafyasının  içerisinde farklı ve de şanslı bir konumda olmuştur.

Fakat, böylesi bir mazhariyete sahip olmak Edirne’de yaşayan herkese, özellikle de burada görev yapan kişilere önemli ve özel bir görev yükümlülüğü vermektedir.Öyle ki yörenin idarecileri,o şehrin yaşayanlarını çağın gereklerine ulaştırma çabalarını sürdürürken geçmişten geleceğe  Değer Hükümlerine de sahip çıkmak ve onları halkın varlığıyla bütünleşmek sorumluluğunu yüklenmiş olmaktadırlar.İşte Edirne Kitaplığı çalışmalarımızın temelinde yatan düşünce budur.

Bu seride hedeflenenlerden biri, Taşınmaz Kültür Varlıklarımıza bütün genişliği ile yer verirken Edirne’nin yetiştirdiği bilim ve kültür adamlarımızın da ,mümkün mertebe , tanıtılması yanında o müstesna isimlerin yeniden ele alınarak incelenmesine de vesile olmaktadır.Konuda daha önce yayınlamış olduğumuz Edirne’li Mustafa er-Rifai kitabımızın adeta devamı niteliğinde, bu defa Edirne’li Şeyh Ali Senai el Celveti’yi okuyucuların dikkatine sunmaktayız.Ancak ‘’devamı mahiyetindedir’’ ifademizin yanlış algılanmasını önlemek bakımından belirtmek isteriz ki ‘’El-Celveti , Er-Rifai’den önceki dönemde yaşamıştır ve Er-Rıfai’nin ondan etkilenmiş olduğu düşünülebilir…