• Medeniyetler İtiifakı Açısından Gençlik,Eğitim ve Medya
Medeniyetler İtiifakı Açısından Gençlik,Eğitim ve Medya

Son yıllarda dünyamızı saran ve insanlığı acılara boğan doğal afetler,terör belası ve yığınlarca insanın ölümüne,milyonlarca insanın da sakat kalmasına sebep olan savaş felaketleri,küremizi hala tehdir etmektedir.Özellikle tabii kaynaklar bakımından çok zengin olan Ortadoğu ve Mezopotamya Bölgesi, ne yazık ki Osmanlı'nın son günlerinden beri sürekli çatışmalara,krizlere ve tahriklere sahne olmaya devam etmektedir.Bu olumsuz duruma rağmen yer küresinde ve bu sancılı bölgemizde hala değişik ırktan,dinden,inançtan ve kültürden insanların bir arada barış ve hoşgörü içerisinde yaşadıkları yerler de bulunmaktadır.Bunların başında da yirmiyi aşkın farklı dinden,ırktan ve kültürden insanın asırlar boyu sevgi,kardeşlik ve hoşgörü içinde yaşadıkları Anadolu toprakları bulunmaktadır.Güneydoğu Anadolumuzun şirin kenti Mardin,tarihi seyir içinde süregelen hoşgörülü yapısıyla,dün olduğu gibi bugün de ,birlikte yaşama kültürünün en güzel örneğini sunmaya devam etmektedir.Fakat bunun geleceğe

ışık tutması ve birlikte yaşam şuurunun farklı tesir sahalarından yara almaması için dünle bugün arasında bağ kuracak yeni ilmi çalışmalara ihtiyaç bulunmaktadır.
İşte yukarıdaki düşüncelerle bundan önce yine şehrimizde gerçekleştirdiğimiz ''Türkiye'de Birlikte Yaşama Kültürü ve Mardin Örneği''toplantısnın da bir devamı mahiyeti olması itibariyle ''Medeniyetler İtiifakı Açısından Gençlik,Eğitim ve Medya''başlığı altında bir toplantı tertibi hususunda Valiliğimize yardımcı olan fikir adamlarına ricada bulunduk.Kendilerine teşekkür borçlu olduğumuz 35 civarında bilim ve düşünce adamımız davetimizi kabul ederek toplantılara katıldılar ve çok değerli fikirlerini dile getirdiler.Sekiz ana başlık altında ve komisyonlar tarzında yapılan çalışmalara,genel kurul toplantı öncesinde,dinleyicilerin,özellikle öğrencilerin ,katılmasının çalışmalarımıza ayrı bir değer kattığının düşünmekteyim.Ancak bu kıymetli çalışmanın sadece toplantının sözlü zemininde kalmasına gönlümüz  razı olmadığından ,diğer çalışmalarımızda da olduğu gibi,kitaplaştırılması gereğine inanmaktaydık ki bunu gereçekleştirme gayretinde bulunduk.

Gerek toplantının gereçekleşmesinde gerekse çalışmanın kitap halinde getirilmesinde çok büyül emeği bulunan Sayın Dr.Metin ERİŞ hocamıza,değrli bilim adamları ve yardımcılarına teşekkür ediyorum.