• Temettuat Defterlerine göre Edirne Kazası Çöke
Temettuat Defterlerine göre Edirne Kazası Çöke

Osmanlı döneminde Temettuat Defterleri , yerleşim birimlerinin sosyo-ekonomik ve demografik yönden ait olduğu yer hakkında detaylı veriler içermektedir. Buradan hareketle Tanzimat döneminde Balkan kentlerinden Edirne Kazası, Çöke Nahiyesi köylerinde ait Temettuat Defterleri kaynak alınarak, bölgenin sosyal ve ekonomik yapısı ortaya konulmaya çalışılmış, ayrıca incelemeden elde edilen veriler değerlendirilmiştir.