• YAYIN FAALİYETLERİMİZ
YAYIN FAALİYETLERİMİZ

Yayın Hayatımıza Kültür Konseyi’nin katkıları 4,5 yılda 60 kitabı aşan bir neşriyatla olmuştur.

Prestij Kitapları

-     II. Abdülhamid Döneminden Eskimeyen Fotoğraflarla Eskişehir

-     Yunus Gülşeni - Minyatürlerle Yunus Emre’nin Hayatı ve Şiirleri

-     Edirne’den Suluboyalar

-     Edirne Resimleri

-     Mardin’de Türk Devri Mimarisi

-     Ebül-uiâ Mardin

-     Cizre İç Kalesi’nin Tarihi Süreçteki Yeri ve Önemi “Röleve ve Restitüsyon” -1

-     Cizre İç Kalesi’nin Tarihi Süreçteki Yeri ve Önemi “Restorasyon”-2

-     Edirne Benim Şehrim

Çeşitli Yayınlar

-     Ebül-ulâ Mardin

-     Medeniyetler ittifakı Açısından Gençlik, Eğitim ve Medya

-     Yüzyılların Akışı İçerisinde Münevverden Aydına

-     Ahmet Cevdet Paşa

-     Mardinîzadeler ve Büyük Âlim Ebül-ulâ Mardin

-     Türkiye’de Birlikte Yaşama Kültürü ve Mardin Örneği Sempozyumu

-     İnsanî Değerler ve İnsan Hakları

-     Dünya Uygarlığı İçinde Türk Uygarlığı “Tarih Meseleleri”

-     Dünya Uygarlığı İçinde Türk Uygarlığı “Dil Meseleleri”

-     100’ncü Vefat Yıldönümünde Gaspıralı İsmail Bey

 

 81 İLDE KÜLTÜR ve ŞEHİR

-     Edirne

-     Sakarya

-     Kayseri

-     Cizre (Bir İlçe)

-     Giresun

-     Erzurum

-     Ordu

-     Mardin

-     Eskişehir

-     Bilecik

-     Karabük

-     Niğde

-     Hatay

-     Trabzon (baskı safhasındadır)

Edirne Kitaplığı

-     Müzikle Tedavinin Merkezi Edirne Sultan II. Beyazid Darüşşifası

-     Halk Bilimi Açısından Kırkpınar Güreşleri

-     Sultanların Şehri-Şehirlerin Sultânı Edirne Kitabı

-     Edirneli Şâhidî’nin Leylâ vü Mecnûn Mesnevisi

-     Edirne Vilâyet Sâlnâmesi (1nci cilt)

-  Edirne Vilâyet Sâlnâmesi (2nci cilt)

-     Yazı ve Tezyinâtıyla Eski Câmi

-     Balkan Savaşlarında Edirne Müdafaası

-     Sultan ll. Selim Han’ın Edirne Selimiye Külliyesi Vakfiyesi

-     Osmanlı Mimarîsinde I. Murad - Çelebi Mehmed – II.Murad ve Fatih Devri Eserleri ile Edirne

-     Edirneli Şeyh Ali Senâî el-Celvetî

-     Edirne ve Çevresinde Osmanlı Dönemi Askerî Mimari

-     Edirneli Şeyh Kabûlî Mustafa er-Rifâî (1.Cilt)

-     Edirneli Şeyh Kabûlî Mustafa er-Rifâî (2.Cilt)

-     Edirne Sancağı

-     100. Yıl Dönümünde Balkan Savaşları ve Edirne

-     Edirne’de Osmanlı Devri Abideleri

-     Geçmişin İzinde Karaağaç

-     Edirne Balkan Savaşı Anıları

-     Temettuat Defterlerine Göre Edirne Kazası Çöke

-     Edirne Tekkeleri

-     Edirne Rehnüması

Çizgili Çocuk Kitabı (Edirne ve Eskişehir valilikleri için)

     -  Nasreddin Hoca Fıkraları

     -  Türk Masalları ve Hikâyeleri

-  Dede Korkut Hikâyeleri

Kültür Konseyi Yayınları

-     Gönlümde Taht Kuranlar

-     Gönül ve Dostluk Üzerine

-     Yıllar İçinde Kültür Konseyi Derneği (Kitap – broşür)