• 21'inci Yüzyılda Dünya Nüfusundaki Gelişmeler ve Şehirleşme Çıkmazı
21'inci Yüzyılda Dünya Nüfusundaki Gelişmeler ve Şehirleşme Çıkmazı

21'inci yüzyılın sosyo-kültürel açıdan getirdiklerini incelemeye çalıştığımız Boğaziçi Sohbetleri toplantılarında Dünyada ve Türkiye’mizde, çeşitli sebeplerle artan nüfus karşısında insanoğlunun ağırlıklı olarak karşılaşacağı sorunları 13 Haziran 2023 Salı günü Müh. Mimar Mehmet Tuna Somay’dan dinledik. Dünya nüfusunun artarak 2075 yılında 75 milyarı bulma ihtimali taşıdığı, bunun beslenmeden konaklamaya, çevre kirliliğine uzanan çok çeşitli hendikaplar getireceği ve Türkiye’nin bundan azâde olamayacağı vurgulandıktan sonra özelde Türkiye’nin bir de kötü şehirleşme konusu ile karşı karşıya olduğu konuşmacımız Mehmet Tuna Somay tarafından vurgulandı. En alt kademedeki uygulayıcıdan başlayarak üst seviyeli idarecilere uzanan uygulama yanında bizzat halkın konuda şuurlandırılmamış oluşu, son örneği Kahramanmaraş ve çevresinde yaşanan felaketle örneklenmekteydi. Türkiye’miz açısından İstanbul’dan başlayarak örnekler çoktu. Sohbet dinleyenlerin de katkılarıyla dolu dolu bir hüviyet içinde noktalandı.