• Boğaziçi Sohbetlerinde Dönemin Son Toplantısı: Psikolojik Savaş ve Geleceği, başlığını taşımaktaydı…
Boğaziçi Sohbetlerinde Dönemin Son Toplantısı: Psikolojik Savaş ve Geleceği, başlığını taşımaktaydı…

Her dönem ülkelerin bulundukları sosyo-kültür ve tarihi yapıyı belirleyen konu nedir denilse herkes farklı şeyler söyler ama asıl gerçek yürütülen psikolojik savaşın bütün diğer unsurlarının önünde yer aldığı gerçeğidir... Emekli Albay Coşkun Başbuğ’un 22 Haziran 2022 Çarşamba günü katıldığı sohbet toplantısında “Psikolojik Savaş ve Geleceği” meselesinin ana unsurları yanında konunun uygulama safhasının 6 ana başlık altında toparlanabildiği belirtildi.