• Boğaziçi Sohbetlerinde Yüksek Öğretime Işık Tutan Bir Konu
  • Boğaziçi Sohbetlerinde Yüksek Öğretime Işık Tutan Bir Konu
Boğaziçi Sohbetlerinde Yüksek Öğretime Işık Tutan Bir Konu

Prof. Dr. Nihat Erdoğmuş’un “Yüksek Öğretim Alanında Değişimler ve Stratejik Tercihler” başlığı altında yaptığı sunumun, gelecek dönemlerde ilmî vasıfları yanında ülkenin uluslararası değerlerinin de yükseltilebilmesi açısından da önem taşıdığı bir gerçekti. Yapılan değerlendirmelerin doğrusu yönetim kadrolarımızca dikkatle incelemesi gerekir. Ayrıca uluslararası hedefler de dikkate alındığında ülke değerlerinin doğru bir zemine oturtulması açısından sunum fevkalade önem taşımakta idi. Yüksek Öğretim ve kalite yanında doğrudan ülkemiz açısından konuya yaklaşıldığında ise, son yıllarda yüksek öğrenim için başvuran gençlerimizin sayısının 3 milyonu bulduğu ve bunun sadece 800 binin yerleştirilebildiği gerçeğinin de artık değiştirilmesinin mümkün olmayacağı var sayımında yola çıkılarak sayıları 208’i bulmuş üniversitelerimizin ilmî kalitelerinin tartışıla bilinirliği yanında idarî yapılarının da yeniden değerlendirilmesinin gereği sohbetin akış seyri içerisinde dile getirilenlerdi.