• Boğaziçi Sohbetlerinin Kültürel Kodlarımızın Arayışı Sürüyor
Boğaziçi Sohbetlerinin Kültürel Kodlarımızın Arayışı Sürüyor

Doç. Dr. Onur Güneş Ayas "Kültürümüzde Musikinin Sosyolojisi" üzerine duracaklar. Kültürel alt yapının temelini şekillendiren sosyoloji unsuru musikimizde çok az değerlendirilmiştir. 16 Nisan Salı saat 18.30 da Kültür Konseyine bekliyoruz.