• Dünden Geleceğe Gelenekli San'atlar
  • Dünden Geleceğe Gelenekli San'atlar
Dünden Geleceğe Gelenekli San'atlar

 Kültür Konseyimizin değerli üyelerinden ve ilk Başkanı Prof. Uğur Derman konuya önce neden geleneksel değil de gelenekli ifadesini kullanmakta ısrar ettiğinin açıklamasıyla girdi. Bilâhare örnekler vererek, akış seyri içerisinde zirve dönemlerini de belgeleyerek Hüsn-ü Hat'tan Tezhib'e, Cild, Ebru, Minyatür, Kat'ı, Çini gibi Gelenekli San'atlarımıza işaret ederek onların hem açıklamalarını, hem de varılan zirve zaman dilimlerinden bugünlerde yaşanan gerçeklere işaret etti. Değerli hoca,  genelde günümüzde atılmakta olanadımlardan, - İSMEK ve benzeri bazı kurumların kaliteden uzak duran anlayışları dışında-, günümüz çalışmalarında soru işaretler olan çini ile ebru bir tarafa konulacak olursa ve her şeye rağmen genel olarak ümidvaad ettiğine işaret etti. Her şeyden önce isesan'atın bir gönül işi olduğunu ve ustadan çırağa birseyir izlemesi gerektiğini vurguladı.