"Gelişen İletişim Araçları Karşısında Kültür ve Medeniyet"

Kültür kodlarının zaman ve mekân içerisinde yeni değerlerle şekillendiği bir gerçektir. Günümüzde, teknolojinin hızla değiştiği İletişim Çağında, bu hızlı değişimin gelecekte kültürümüze nasıl tesir edeceğini sosyolog Dr. Ayhan Vergili 22 Ocak 2019 Salı saat 18.30 da Kültür Konseyinde dinleyicileri ile paylaşacak. Bekliyoruz.